Jdi na obsah Jdi na menu
 


Boloňský psík - štandard

27. 5. 2011

 

 • Pôvod: Taliansko Dátum publikovania platného štandardu: 27. 11. 1989
 • Použitie:sprievodný pes
 • Klasifikácia: 9. skupina spoločenské a sprievodné psy; 1.
 • sekcia - bišoni a príbuzné plemaná
 • Krátky prehľad histórie: má spoločný pôvod s maltézskym psíkom, lebo jeho predkami sú tie isté malé psíky, ktoré spomína Aristoteles ( 384-322 pred n. l.) pod latinským pomenovaním canis melitenses. Známy už v čase Ríma, patril boloňský psík k tým vysoko ceneným darom, ktoré si dávali mocní tohto sveta počas celej jednej epochy. Tak zobral Cosimo di Medici (1389-1464) nie menej ako osem psíkov so sebou do Bruselu, aby ich daroval práve toľkým belgickým šľachticom. Filip II, v rokoch 1556-1598 kráľ Španielska, poďakoval kniežaťu d 'Este, od ktorého dostal dva psíky ako dar, slovami: "tieto malé psíky sú ten najkráľovskejší dar, aký možno dať kráľovi". Boloňské psíky sú zobrazené na obrazoch od Tiziana, Pietra Breughela staršieho a Goyu.
 • Všeobecný vzhľad: malý, s územčistým a kompaktným telom, pokrytý dlhou jemnou srsťou čisto bielej farby.
 • Dôležité proporcie: psík je kvadraticky stavaný, takže dĺžka tela sa rovná výške v kohútiku.
 • Správanie a povaha: veľmi vážny, skôr pokojný. Podnikavý, učenlivý, svojmu pánovi a jeho okoliu zvlášť oddaný.
 • Hlava: je stredne dlhá a dosahuje 1/3 výšky v kohútiku. Jej šírka meraná vo výške jarmových oblúkov zodpovedá dĺžke. Stop: dosť výrazný. Lebečná partia: lebka je v pozdĺžnom priereze ľahko vajcovitého tvaru, v hornej časti skôr plochá, má ale vypuklé strany, nadočnicové oblúky sú dobre vyvinuté. Horné ohraničujúce línie lebky a chrbta nosa sú paralelné, čelová brázda je málo výrazná, výbežok medzitemennej kosti málo výrazný. Dĺžka temena je trocha väčšia ako dĺžka papule. Tvárová časť Ňucháč: v jednej línii s chrbtom nosa, pri pohľade z profilu má prednú časť kolmú. Je veľký a musí byť bezpodmienečne čierny. Papuľa: jej dĺžka zodpovedá 2/3 dĺžky hlavy, chrbát nosa je rovný a boky papule sú navzájom rovnobežné, takže pri pohľade spredu je papuľa skoro kvadratická. Partia pod očami je dobre rezaná. Pysky: horné pysky sú tak vyvinuté, že neprekrývajú spodné, takže z profilu je papuľa ohraničená kosťami spodnej čelusťe. Čeľusť: normálne vyvinutá, horná a spodná čeľusť do seba perfektne zapadajú. Zuby: biele, pravidelne rozmiestnené, chrup silný a úplný, nožnicový zhryz, kliešťový zhryz sa toleruje. Oči: hľadia priamo vpred, sú dobre otvorené, väčšie ako normálne. Sú okrúhle, očná guľa nesmie vystupovať, bielko nie je viditeľné. Okružia musia byť bezpodmiečne čierne, farba dúhovky je tmavý oker. Uši: sú vysoko nasadené, dlhé a ovisnuté, ale pri koreni skôr odstávajú tak, že horná časť ušnice odstáva od lebky, ktorá tak pôsobí širším dojmom, než je v skutočnosti.
 • Krk: bez laloku, jeho dĺžka zodpovedá dĺžke hlavy.
 • Trup: keďže je pes stavaný kvadraticky, zodpovedá dĺžka tela od špičky pliec po výbežky sedacej kosti výške v kohútiku. Horná línia: rovná línia chrbta a ľahko konvexné bedrá plynulo splývajú s krížovou kosťou. Kohútik: málo vystupuje z línie chrbta. Hrudný kôš: priestranný, siaha až po lakte, s dobre klenutými rebrami, jeho hĺbka dosahuje takmer polovicu výšky v kohútiku. Hruď: špička hrudnej kosti mierne vystupuje. Krížová kosť: nie veľmi šikmá, je veľmi široká. Spodná línia: sleduje profil hrudnej kosti, potom mierne stúpa k bruchu.
 • Chvost: nasadený v predĺžení krížovej kosti, zatáča sa nad chrbát.
 • Končatiny Hrudné končatiny: sú úplne zvislé, paralelné podľa stredovej roviny tela. Plecia: ich dĺžka zodpovedá 1/4 výšky v kohútiku, k horizontále sú uložené šikmo a približujú sa vzhľadom na stredovú rovinu tela zvislici. Ich pohyby sú voľné. Ramená: dobre priliehaju k telu, sú skoro rovnako dlhé ako plecia, ale nie také šikmé. Lakte: nachádzajú sa na rovine, ktorá je paralelná k stredovej línii tela. Predlaktia: jeho dĺžka zodpovedá dĺžke ramena, je úplne zvislé. Kĺby predlaktia a nadprstia: pri pohľade spredu sú pokračovaním zvislice predlaktia. Pri pohľade zboku sú nadprstia mierne šikmé. Labky: sú oválne, s tmavými, elastickými vankúšikmi a čiernymi, veľmi pevnými pazúrikmi. Zadné končatiny: celkovo pri pohľade zozadu musia tvoriť od výbežkov sedacej kosti až po zem zvislicu, sú rovnobežné. Stehná: ich dĺžka zodpovedá 1/3 výšky v kohútiku. Sú zhora dolu a zozadu dopredu šikmé a úplne rovnobežné so stredovou rovinou tela. Predkolenia: sú dlhšie ako stehná. Päty: ich uhol nie je veľmi zatvorený. Nadprstia: vzdialenosť medzi pätou a špičkou prstov je o niečo kratšia ako 1/3 výšky v kohútiku. Labky: rovnaké ako na predných končatinách, menej oválne.
 • Pohyb: voľný, energický, hlava je nesená hrdo a ušľachtilo.
 • Koža: na celom tele veľmi napnutá a priliehavá, viditeľné sliznice a tretie viečko musia byť čierne. Osrstenie
 • Štruktúra srsti: od hlavy až k chvostu, od línie chrbta až po labky je dlhá, na chrbáte nosa je kratšia, skôr mäkká, avšak nie priliehavá, chumáčovitá, nikdy netvorí strapce. Farba: čisto biela, bez škvŕn a iných bielych odtieňov.
 • Veľkosť a hmotnosť Výška v kohútiku: psy 27-30 cm, sučky 25-28 cm. Hmotnosť: od 2,4 do 4 kg.
 • Chyby: každá odchýlka od uvedených znakov sa musí pokladať za chybu, ktorej presné posúdenie záleží od stupňa odchýlky, to isté platí pre škúlenie.
 • Vážné chyby: - výrazná rozbiehavosť alebo zbiehavosť ohraničujúcich línií temena a papule, - klenutý chrbát nosa, - predhryz a podhryz, ak sa tým mení vzhľad papule, - výška pod 25 cm alebo nad 33 cm pri psoch, a pod 22 cm a nad 32 cm pri sučkách.
 • Diskvalifikujúce chyby: - predhryz, - ňucháč depigmentovaný alebo inej ako čiernej farby, - na oboch stranách depigmentované očné viečka, - rôznofarebné oči, - chýbajúci chvost, vrodený alebo získaný kýpťovitý chvost, - každá iná farba ako biela, škvrnitosť alebo striekance. Poznámka: psy musia mať obidva normálne vyvinuté semenníky úplne zostúpené do mieška.